Thursday, September 9, 2010

What is asset management?

What is asset management?


Asset management is a simple translation management effektiv. While here I will just keep on asset management related to the computer network.I am a network administrator with some 200 computers in 6 different cities.

They say "bad administrator to see the worn shoes", that is great mileage.What should you do?

Find software that will:
 1. collect data on all computers,
 2. on any computer which has hardware on it,
 3. what is the software-ea on it
 4. keep history of changes occurred either in software or in hardware of each PC.
 5. if you can take care of what I have equipment in each city
 6. would not be bad and to be able to draft some scheme of LAN and WAN
 7. when something was purchased, where purchased and how long the guarantee lasts
 8. to have some basic document management that I kept drivers or Manuale

Asset managment software

Šta je asset managment?
Asset managment je u prostom prevodu upravljenje effektivom. Mada ću ovde se zadržati samo na asset managmentu vezanom za računarske mreže.

Ja sam administrator mreže sa nekih 200 računara u 6 različitih gradova.
Kažu "Loš administrator se vidi po istrošenim cipelama" tj velikoj pređenoj kilometraži.

Šta je trebalo uraditi?
Naći softver koji će :
 1. prikupljati podatke o svim računarima,
 2.  o svakom računaru šta ima od hardvera na njemu,
 3. šta ima od software -ea na njemu,
 4. čuvati istorijat o izmenama nastalim bilo u softveru bilo u hardveru svakog računara.
 5. ako može da da vodi računa šta imam od opreme u svakom gradu
 6. ne bi bilo loše i da može da nacrta poneku šemu LAN i WAN
 7. kada je nešto kupljeno, gde je kupljeno i do kada traje garancija
 8. da ima neki osnovni document managment da bih čuvao drajvere ili manuale
 9. da ima evidentiranje zahteva korisnika
 10. po mogućstvu da je opensource